_

سرورهای DELL EMC

_

PowerEdge R6515

نوآوری، عملکردی عالی، قدرت

رشد و توسعه‌ی مراکزداده با پلتفرم‌های مدرنی آغاز می‌گردند که به سادگی قابل ارتقاء بوده و عملکرد بهینه‌ای را از خود ارائه می‌دهند. PowerEdge R6515  دارای معماری و ساختاری ارتقاء پذیر بوده و برای برآورده‌سازی انواع نیازهای عملکردی انعطاف‌پذیری مناسبی را دارا می‌باشد.

PowerEdge R740xd server

قدرت و انعطاف‌پذیری بهینه

با استفاده از سرور PowerEdge R740xd server از کارایی قابل ارتقاء بهره‌مند شوید. این پلتفرم دو سوکتی دارای کاربردهای مختلفی بوده و  مقیاس‌پذیری و کارایی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

PowerEdge R840

با استفاده از سرور PowerEdge R740xd server از کارایی قابل ارتقاء بهره‌مند شوید. این پلتفرم دو سوکتی دارای کاربردهای مختلفی بوده و  مقیاس‌پذیری و کارایی را برای شما به ارمغان می‌آورد.