ارائه تجهیزات و فناوری‌های به روز

نت پرداز با داشتن نمایندگانی در بخش هایی از آسیای شـرقی و قاره اروپـا امکان تأمین به روزترین تجهیزات را برای مشتریان خود فراهم نموده است.

نیروی انسانی متخصص

نیروی انسانی بخشی است که مستقیما در ارتباط با مشتریان است و بیشترین تاثیر در کسب رضایت آنها دارد، لذا نیروی انسانی شرکت نت پرداز همواره ملزم به رعایت الگوهای رفتاری، فرهنگی و فنی هستند.

دیتاسنتر اختصاصی

زمینه های فعالیت نت پرداز

ارائه سرویس ابری
ارائه ســرویس ابـری
ارائه راهکارهای مرکز داده
ارائه راهکارهای مرکز داده(Data Center)
امنیت شبکه
امنیـت شبــکه
نصب و راه اندازی تجهیزات
نصـب و راه انـدازی
تجهیـزات
تامین تجهیزات صنعت انفورماتیک
تامیـن و تجهیـزات
صنعت انفورمـاتیک

خدمات پشتیبانی کامل و تمام وقت

از با کیفیت‌ترین برند‌های جهانی خرید کنید!

با نت پرداز از بزرگترین و تاثیر گذارترین کمپانی های خارجی مطرح در صنعت طراحی و ساخت مراکز داده خرید کنید.

مورد اعتماد بسیاری از شرکت‌های برتر

بلاگ نت پرداز