خدمات پس از فروش

تیم متخصص و مجرب نت پرداز مجموعه کاملی از خدمات نصب و نگهداری از شبکه های زیرساخت و رایانه ای ، پشتیبانی و نگهداری سخت افزار های موجود در کلیه سطوح کاری را در اختیار شما قرار می دهد.
شرکت نت پرداز با داشتن کادر فنی و متخصص در تمامی حوزه های شبکه توانسته است کلیه توانمندی فنی و مدیریت خدمات خود را بر پایه علم‌روز دنیا در اختیار بانک‌ها ،سازمانها و ارگان‌های دولتی قراردهد. این مسئله به شرکت های فناوری محور کمک می کند تا تمامی خدمات مورد نیاز خود را از یک مجموعه با زنجیره کامل دریافت کنند. این امر برای شرکت های پویا بسیار حیاتی است زیرا در زمان بروز مشکل، خدمات سریع و تخصصی را دریافت می کنند.