پشتیبانی

واحد پشتیبانی و خدمات و نگهداری شبکه و سخت افزار شرکت نت پرداز با سال ها سابقه مستمر در ارائه خدمات به سازمان‌ها ، ارگان‌ها ، بانک‌ها اعم از خصوصی و دولتی و شرکت‌ها دولتی با وسعت و گسترده ایران زمین با تکیه بر دانش فني کارشناسان مجرب خود، خدماتي متفاوت و فراتر از انتظار به مشتریان در زمینه های پشتیبانی شبکه ، پشتیبانی زیرساخت و مراکز داده ،‌ پشتیبانی سخت افزار و کامپیوتر ارائه مینماید. ویژگی هایی که درذیل به بخشی از آنها اشاره شده است مزایای استفاده از خدمات پشتیبانی شبکه های زیر ساخت و سخت افزار شرکت نت پرداز را نمایان میسازد. این ویژگی ها برای حفظ پایداری و بروز رسانی سطوح علمی و فنی هر ساختار خدمت رسان (بر پایه انفورماتیک ) با هدف ارتقا زنجیره ارزش مشتری مداری جزو الزامات اساسی است.